Düz Cam

flat1
flat12
flat13
flat14
flat15
flat16
flat17
flat18

Düz Cam

ALTINAY, 2003 yılından bu yana float & düşük E camları için cold-end proses hatları tasarımı, üretimi ve kurulumu gerçekleştirmektedir. Cam şeritleri doğrudan fırından çıkarıldıktan sonra işlenmektedir. Bu da fırından kesme köprülerine ve toplama hatlarına kadar 100 metrelik kesintisiz bir şeridin olduğu anlamına gelmektedir.

80 m/dakikaya kadar hızlarda çalışan ve bütün işlemler için uygun olan taşıma sistemleri kullanılmaktadır. Mülkiyetimiz altında bulunan optimizasyon yazılımı OPTIMAY ® kalite sınıflandırmaları ve üretim emirleri ile ilgili boyutları optimize ederek hat performansını en üst düzeye taşımak için geliştirilmiştir.

İşleme hatlarının temel bileşenleri şunlardan oluşmaktadır:

  • Şerit ölçüm kodlayıcı,
  • Senkronize edilmiş dikey ve yatay kesme başlıklarına sahip 4m/s’ye kadar hızlara sahip servo kontrollü kesme köprüleri,
  • Koparma ve kenar düzleme sistemleri,
  • Camı kırmak ve tekrar fırına yönlendirmek amacıyla hattın girişinde ve çıkışında bulunan acil imha birimleri (parçalayıcılar),
  • Robotik istifleme, dikey veya yatay kâğıt kaplama ve bağlama sistemleri.

Gerçek Zamanlı Optimal Kesme Yazılımı (OPTIMAY®) cam kalite sınıflandırmasını ve üretim emirlerini de hesaba katarak cam parça oranlarını en aza indirmek için otomasyon yazılımı ile sürekli iletişim halindedir. Kendi mülkiyetimiz altında bulunan yazılım OPTIMAY ® bunların yanı sıra planlamanın, üretimin ve kalite performansının takip edilmesi için raporlama araçlarına da sahiptir.