Kâğıt Kaplama & İpleme Makineleri

RoboticPapering

End of line robotic stacking with horizontal papering option

RoboticPapering1

End of line robotic stacking with horizontal papering option

RoboticPapering2

Paper feeder for horizontal papering option (high humidity conditions)

RoboticPapering3
RoboticPapering6

Paper feeder for vertical papering option (low humidity conditions)

Kâğıt kaplama ekipmanı hem yatay hem de dikey yönlerde tasarlanabilirler. Yatay kâğıt kaplamanın uygun olmadığı durumlarda (sınırlı alanlar, iklimsel şartlar vs.) dikey kâğıt kaplama sistemleri robotik istifleme istasyonuna entegre edilebilirler. Serpiştirme sistemleri toplama ve taşıma işlemleri sırasında;

  • Cam hat üzerinde akarken kâğıdı yayarak,
  • Hat üzerindeki akış sırasında cam üzerindeki tozu ayarlayarak,
  • Robotlar tarafından paletler üzerine toplanırlarken camların arasındaki kâğıdı besleyerek,

Robotlar tarafından paletler üzerine toplanırlarken camların arasındaki teli/ipi besleyerek cam levhalarının birbirlerini çizmelerini önler.